Vastuullisia markkinointituotantoja

Autamme tuottamaan markkinointituotantosi vastuullisemmin, vaikkakin meillä on vielä pitkä matka saavuttaaksemme ambitiomme. Ja siksi olemme valmiit menemään vieläkin pidemmälle. Koska haluamme muuttaa markkinoinnintuotantoa, haluamme jatkuvasti haastaa ja kehittyä paremmiksi. Tavoitteemme on olla alan paras ja työskennellä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme markkinointituotantoa koko ajan vastuullisemmaksi. 

Vastuullisuus @ Framme

Tavoitteemme on luoda merkityksellisiä kohtaamisia jatkuvasti vastuullisemmin. Mutta mitä oikeastaan ”vastuullisuus” merkitsee? Voisimme käyttää vuosia vastuullisuuden määrittelyyn, mutta tärkeintä on sitoutuminen ymmärtämään sitä paremmin, jatkuvasti kehittymään ja olemaan aina avoin muuttumaan oppiessamme uutta.

Vastuullisuus @ Framme on siten filosofia jatkuvalle kehittymiselle sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisten tavoitteiden tavoittelulle. Haluamme johtaa, innovoida, inspiroida ja luoda positiivista impaktia ihmisillemme, asiakkaillemme, partnereillemme ja yhteisöillemme.

pine needles
arrow

Tavoitteemme

On myönnettävä, että on yksi asia haluta saavuttaa vastuullisia lopputulemia, mutta toinen asia on keksiä kuinka toteuttaa ne, ja toteuttaa ne hyvin. Vastuullisuusdatan seurannan käyttöönoton jälkeen 2020 olemme asettaneet muutamia kovia tavoitteita vuodelle 2021.

Seurauksena pyrkimyksistämme tulla B-Corp. sertifioiduksi toimijaksi olemme selkiyttäneet tavoitteitamme peilaamaan paremmin aikomuksiamme ja helpottaneet niiden ymmärrettävyyttä voidaksemme sanoa olemmeko yltäneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin vai emme.

Kahdeksan tavoitettamme

  • 75% tuotannoista on toteutettu vähintään neljän kuudesta vastuullisuuskriteeriemme mukaisesti
  • 25-49% toteutuksista tulee sertifioiduilta tuottajilta / toimittajilta
  • Vähintään 20% tuotannoistamme toteuttaa paikalliset toimijat
  • 90% kaikista myydyistä tekstiileistä ovat vastuullisista materiaaleista (esim. sisältää vähintään 70% orgaanista materiaalia tai ovat valmistettu vähintään 50% kierrätyskuiduista)
  • 90% kaikista materiaaleista painotuotannoissa on sertifioitu ja kierrätettäviä
  • Autamme vähintään 60% asiakkaitamme tekemään enemmän konkreettisia tekoja vastuullisemman markkinointituotannon eteen
  • Teemme 80 tuntia pro-bono työtä paikallisten not-for-profit -järjestöjen kanssa
  • Saavutamme Net Promoter Score (NPS) tulokset +50
spark
ripples

Vaikutuksen mittaaminen

Aina voidaan sanoa että olemme ”vastuullisia” mutta sen todentaminen on aivan eri asia. Tämän takia olemme määrittäneet kuusi kriteeriä jotka ovat tärkeitä meidän yrityksellemme – liittyen asioihin joita teemme ja joihin voimme vaikuttaa.

Meidän kuusi vastuullisuus kriteeriä

Vastuulliset materiaalit

Tämä auttaa meitä tunnistamaan onko tuotteella kolmannen osapuolen myöntämä todiste siitä että he tuottavat asioita vastuullisista materiaaleista tai käyttävät paljon kierrätettyjä materiaaleja.

Vastuullinen tuotantoketju

Tämä antaa meidän valvoa tuotantoketjumme vastuullisuutta, joko kolmannen osapuolen myöntämän sertifikaatin tai hyvien eettisten ohjeiden kautta, jotka osoittavat että he toimivat vastuullisesti työssään.

Paikallinen Vaikutus

Tämä auttaa meitä valvomaan tuotteidemme vaikutusta paikallisesti, jota voimme mitata eri skaaloilla (maa-kohtaisesti, paikallisissa tuottajissa ja yksityisissä käsityöläisissä), jotta asiakkaamme saisivat paremman kuvan kuinka heidän valinnat voivat vaikuttaa positiivisesti heidän ympäristöönsä.

Pyörivä Talous

Tämä antaa meidän valvoa tuotteita jotka ovat tehty kierrätettävistä materiaaleista tai / ja voidaan kierrättää, käyttää uudestaan tai kunnostaa, joka osoittaa että ne käyttävät vähemmän resursseja.

Vastuullinen Hävittäminen

Tämä auttaa meitä tietämään ovatko tuotteet helposti kierrätettäviä tai kompostoitavia valituin keinoin (ei mikä vaan ♻ symbolilla varustettu), jotta voimme osoittaa niiden rajaavan resurssien käytön negatiivista vaikutuksia.

Vihreä Logistiikka

Tämä auttaa meitä valvomaan tuotteita jotka ovat toimitettu vastuullisilla kuljetus yhteistyökumppaneilla (kuten DHL Green Logistics) tai muiden vastuullisten tekijöiden avulla, jotka osoittavat että kuljetuksen aiheuttamaa impaktia vähennetään tai että aiheutettu hiilidioksidi on ainakin kompensoitu.

Monthly inspiration
delivered to your inbox.

Subscribe to our inspirational, monthly newsletter like over a thousand other brand builders have done.


* indicates required