Impaktin mittaaminen

Koska jokaisella pienemmällä partnerillamme ei välttämättä ole sertifikaatteja tai mahdollisuutta laskea hiilijalanjälkeä, on meidän katsottava vastuullisuutta laajemmin. Sen vuoksi olemme luoneet kuusi kriteeriä, jotka uskomme olevan sopivia fyysisten markkinointituotantojen vastuullisuuden mittaamiseen.

Kuusi kriteeriämme entistä vastuullisempaan markkinointituotantoon.

Materiaalisertifikaatit

Katsomme onko tuotteen tai tuotannon valmistajalla kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti siitä, että he käyttävät kierrätettyjä tai ekologisia materiaaleja.


Tuottajasertifikaatit

Seuraamme myös tuottajan muuta toimintaa joko kolmannen osapuolen myöntämän sertifikaatin ja/tai hyvien eettisten ohjeiden kautta, jotka osoittavat että he toimivat vastuullisesti.

Paikallisuus

Tämä kriteeri auttaa meitä valvomaan tuotteidemme vaikutusta paikallisesti, jota voimme mitata eri skaaloilla (maa-kohtaisesti, paikallisissa tuottajissa ja käsityöläisissä), jotta asiakkaamme saisivat paremman kuvan kuinka tuemme lähituotantoja.

Kiertotalous

Analysoimme jokaisen tuotteen vastuullisuuden myös materiaalin ja pitkäikäisyyden kautta vaikka niillä ei olisi tuotesertifikaatteja: ovatko ne tehty kierrätettävistä materiaaleista, voidaanko niitä käyttää uudestaan tai kunnostaa.

Hävitys ja kierrätys

Mittaamme onko tuotteet kierrätettäviä tai kompostoitavia, jolloin tiedämme että impakti ympäristölle on pienempi. 

Vihreä logistiikka

Valvomme myös tuotteen kuljetustapoja ja kompensaatiota (kuten DHL Green Logistics), jolloin voimme osoittaa että kuljetuksen aiheuttamaa impaktia vähennetään tai että aiheutettu hiilidioksidi on ainakin kompensoitu.

Framme is a certified B Corporation

Framme on sertifioitu B-Corporation. Se sitoo meidät pohtimaan tekemiämme päätöksiä ja niiden impaktia viiden osa-alueen läpi: työntekijöidemme, asiakkaidemme, yrityksen johtasen, yhteiskunnan ja tietenkin ekologisuuden kannalta.

Ja tässä ovat Frammen kahdeksan vastuullisuus-tavoitetta vuodelle 2021. 

Tavoite 01. 
75% tuotannoistamme täyttää vähintään 4/6 asettamistamme vastuullisuuskriteereistä

Tavoite 02.
25-49% tuotannoistamme tulee sertifoiduilta tuottajilta

Tavoite 03.
Vähintään 20% tuotannoistamme tulee lähialueen tuottajilta (Suomi ja Ruotsi)

Tavoite 04.
90% myymistä tekstiileistä on tehty vastuullisesti tehdyistä materiaaleista (esim. sisältää vähintään 70% orgaanisia kankaita tai vähintään 50% kierrätetyistä materiaaleista)

Tavoite 05.
90% printtituotannoistamme on sertifioitu tai kierrätettäviä

Tavoite 06.
Autamme vähintään 60% asiakkaistamme luomaan mitattavia tavoitteita vastuullisempien markkinointituotantojen eteen

Tavoite 07.
Vähintään 80 tuntia pro-bono työtä paikallisten not-for-profitien kanssa

Tavoite 08.
Asiakastyytyväisyys, Net Promoter Score (NPS) +50

Kyrö Distillery tasting kit package by Framme
Kallan Apparel by Framme
ocean smögen
Custom made compostable coffee packaging that will turn into a pine tree by Framme

Katso kuinka tavoitteemme näkyy projekteissamme. Asiakas-caset ›