Hållbara profilprodukter

Vi hjälper dig att producera dina profilprodukter på ett mer hållbart sätt, men vi har fortfarande en lång väg att gå för att nå våra mål. Och när vi är där kommer vi att gå ännu längre. Vi vill förändra marknadsföring. Vi vill fortsätta att utmana och förbättras. Vårt mål är att bli allra bäst och jobba med våra kunder för att skapa alltmer hållbara marknadsföringsprodukter.

Hållbarhet @ Framme

Vi vill skapa möten som gör avtryck på ett alltmer hållbart sätt, men vad innebär ens “hållbarhet”? Vi hade kunnat spendera år på att hitta en definition av hållbarhet. Det som är viktigt för oss är vår vilja att förstå det bättre, att alltid vilja bli bättre och att alltid vara öppna för förändring ju mer vi lär oss.

Hållbarhet @ Framme innebär därför ett tankesätt av ständig förbättring både när det kommer till sociala, miljömässiga och ekonomiska mål. Att leda, upptäcka, inspirera och skapa positiv förändring för oss själva, våra kunder och våra partners.

pine needles
arrow

Vår målsättning

Visst, det är en sak att vilja uppnå hållbara mål, men det är en helt annan att komma på hur man gör det och framför allt, hur man gör det bra. Efter att vi började samla in hållbarhetsdata år 2020 så har vi satt upp ett par tuffa mål för oss själva för år 2021.

Som ett resultat av processen att bli ett certifierat B-corp har vi tydliggjort formuleringen av våra mål så att de bättre reflekterar våra intentioner och gör det enklare att förstå om vi har nått dit eller inte. 

Våra åtta mål

  • 75% av våra produktioner ska möta minst fyra av våra 6 hållbarhetskriterier.
  • 25-49% av våra produktioner ska komma från certifierade producenter/leverantörer.
  • Mer än 20% av våra produktioner ska produceras av lokala producenter.
  • 90% av sålda textilier ska vara gjorda av hållbara material (dvs de ska innehålla minst 70% ekologisk textil eller 50% återvunna material).
  • 90% av materialen som används i printade produktioner ska vara certifierade och återvinningsbara.
  • Vi ska hjälpa 60% av våra kunder att göra konkreta förändringar för en mer hållbar produktion av marknadsföringsmaterial. 
  • Mer än 80 timmars pro-bono arbete ska utföras tillsammans med lokala organisationer.
  • Uppnå ett Net Promoter Score (NPS) högre än 50.
spark
ripples

Att mäta vår påverkan

Att hävda att vi är hållbara är en sak, men att göra det på ett ärligt oh riktigt sätt är en annan. Därför har vi definierat sex olika kriterier som vi tycker är viktiga – både när det kommer till vad vi gör men också när det kommer till vad vi kan påverka på bästa sätt.

Våra sex hållbarhetskriterier

Hållbara material

Det här hjälper oss att identifiera om en produkt har någon garanti från en tredje part som kan intyga att den är gjord av hållbara material eller en betydande del återvunna material.

Ansvarstagande distributionskedjor

Det här låter oss se över hållbarheten i våra distributionskedjor, antingen genom certifieringar från tredje part eller genom en acceptabel uppförandekod, för att försäkra oss om att våra partners också tar sitt ansvar.

Lokal påverkan

Det här hjälper oss att spåra den “lokala” påverkan som produkterna vi producerar har i olika nivåer (från nationell nivå, till lokala arbetsgivare, till småskaliga hantverkare). På det här sättet kan vi hjälpa våra kunder att förstå att deras val kan göra skillnad.

Cirkulär ekonomi

Det här låter oss spåra produkter som är tillverkade av en betydande del återvunna material och/eller som kan återanvändas, renoveras eller göras om, för att visa att de bidrar till att använda färre resurser.

Hållbar avfallshantering

Det här gör att vi kan se om en produkt enkelt kan återvinnas eller komposteras på ett väl definierat sätt (inte bara att den är märkt med ♻ symbolen), för att visa att den negativa effekten av resursanvändning kan begränsas.

Gröna transporter

Det här hjälper oss att spåra leveranser som sker med hållbara logistikföretag (exempelvis DHL Green Logistics), eller via andra hållbara metoder för att visa att påverkan från transporten reduceras eller åtminstone klimatkompenseras. 

Monthly inspiration
delivered to your inbox.

Subscribe to our inspirational, monthly newsletter like over a thousand other brand builders have done.


* indicates required