Quick chat with Per Jaldeborg from Bloomy Ideas

Framme is one of the production partners of this year's Guldägget creative communication competition. That's why we wanted to hear more about what the talents in the industry think about creativity and where they find inspiration. First up Strategist Per Jaldeborg from Bloomy Ideas. 
Guldägget Jury Member Per from Bloomy Ideas

Vilken trend inom reklam- och kommunikation är mest spännande just nu? (What trends you find most interesting within advertising and comms?)

Det vore kanske märkligt att inte ta upp Clubhouse i ett sådant här sammanhang. En långsam lösning i ett snabbt skal på något vis. Är det första steget mot tablåns återgång? Eller är det bara något man har tid att ägna sig åt i dessa mycket märkliga tider. Spännande är det i alla fall.

(Is it the first step towards the return of scheduled media consumption? Or is it just something you have time to do in these very strange times. It is exciting in any case.)

Favoritvinnare i Guldägget genom tiderna? (Your favourite Guldägget winner of all time?)

Det klart att det är svårt att slå Epic Split.

(It’s hard to beat the Epic Split.)

Vilken av Bloomy Ideas kampanjer stack ut mest förra året? (Which Bloomy Ideas‘ campaigns stood out the most last year?)

Norrlands Guld Radio är ju ett väldigt annorlunda koncept idag. Men jag tycker också den ansvarskampanjen vi gjorde för Svenska Spel står ut mycket. Särskilt i den kategorin. 

(Norrlands Guld Radio concept we did was very different than other stuff in these days. But I also think the responsibility campaign we did for Svenska Spel stands out a lot. Especially in the betting category.)

Var får du inspiration ifrån? (Where do you find inspiration?)

Reklambranschen är ju en enda stor inspirationsbank i sig. Alla sköna lirare och karaktärer och allt som händer. Men det klart att man blir oerhört inspirerad av filmvärlden. Självklart för historieberättande i sig, men kanske framförallt för hur mycket smart tänk det ligger bakom. Mänskliga insikter. Nya ingångar.

(The advertising industry is one big source of inspiration in itself. All the great people and characters and everything that happens. But I am also extremely inspired by the film and motion picture industry. Of course for the storytelling itself, but perhaps above all for how much smart thinking it is behind. Human insights. New perspectives.)

Finns det någon kampanj du tycker fick för lite uppmärksamhet 2020? (Was there any campaigns that didn’t get the recognition it deserved in 2020?)

Väldigt många. I juryarbetet häpnades jag av hur många bra kampanjer som i princip bara passerat. Hmmm. Något att snacka mer om tror jag.

(Very many. In the jury work, I was amazed at how many good campaigns have basically just passed by. Hmmm. Something to talk more about I think.)

 

 

Rambled by