Quick chat with Johan Damgaard, CEO of Lykke Kaffegårdar

Framme is one of the production partners of this year's Guldägget creative communication competition. That's why we wanted to hear more about what the talents in the industry think about creativity and where they find inspiration. Read this piece from when we talked to Johan Daamgard, CEO and founder of Lykke Kaffegårdar.
Guldägget partnership Johan damgaard

Hej Johan Damgaard, vd och grundare av Lykke Kaffegårdar. Ni gör inte bara gott kaffe utan förpackar det även i snygga förpackningar, så snygga att ni och designbyrån Open Studio vann guldägget i just förpackningsdesign. Stort grattis! Vad betyder förpackningen för Lykke Kaffegårdars produkter?

Hi Johan Damgaard, CEO and founder of Lykke Kaffegårdar. You not only make nice coffee but also pack it in nice packaging, actually so nice that you and the design agency Open Studio won the golden egg in the category Packaging design. Congratulations! What does the packaging mean for the products of Lykke Kaffegårdar?

Förpackningarna är vårt ansikte utåt och bärare av våra värdegrunder och mission. Nästan på delad första plats då vi har jobbat med kaffe i över 20 år och inte är så oroliga att innehållet inte ska smaka bra. Förpackningarna är ju Lykke på stan när kunderna tar, känner, klämmer på oss. Vi har ett nytt sätt att se på förpackningar och fick ju kvitto på detta som vårt Guldägg.

(The packaging is our face and the bearer of our values and mission. Almost in shared first place as we have been working with coffee for over 20 years and are not so worried that the content will not taste good. The packaging is Lykke in town when customers touch, feel, squeeze us. We have a new way of looking at packaging and got a receipt for this as our Golden egg.)

Hur vill ni att era kunder uppfattar er?
(How do you want your customers to perceive you? )

Vi har en vision att ingen eller inget ska ta skada när vi njuter av en god kopp kaffe. Dvs att kunder ska känna att de är en del av vårt hållbarhetsprojekt från egna gårdar till kaffet i koppen och att det är på riktigt utan klimatkompensationer. Hållbarheten måste genomsyra affärsiden vilket vi tror att kunderna kommer syna om företag bara försöker putsa till en befintlig ohållbar fasad.

(We have a vision that no one or nothing will be harmed when we enjoy a good cup of coffee. That is, customers should feel that they are part of our sustainability project from their own farms to the coffee in the cup and that it is really without climate compensation. Sustainability must reflect the whole business, which we believe customers will see if companies are just trying to polish an existing unsustainable facade.)

Vilka är dina bästa tips för att jobba mer hållbart?
(What are your best tips for working more sustainably? )

Bästa tipset är att inte försöka göra allt samtidigt. Fokusera på max tre mål och sedan är det viktigt att dokumentera och följa upp. Många tror att det bara handlar om att handla ekologiskt och källsortera men det gäller att hitta åtgärder som även är ekonomiskt hållbara.

(The best tip is to not try to do everything at once. Focus on a maximum of three goals and then it is important to document and follow up. Many people think that it is just a matter of shopping organically and sorting your garbage, but it is important to find measures that are also economically sustainable.)

Om du vill prova Lykke Kaffegårdars kaffe så kom till Framme på Epicenter Stockholm.

If you want to try Lykke Kaffegårdar’s coffee, visit Framme at Epicenter Stockholm.

 

 

Rambled by